RSWO: Addaan citiinsa neetiwoorkii, haala sochii WBO fi “Humna Addaa Oromiyaa”

RSWO: Addaan citiinsa neetiwoorkii, haala sochii WBO fi “Humna Addaa Oromiyaa”


Bobbaa “Poolisoota Humna Addaa Oromiyaa” hordofuun, addaan citiinsa neetiwoorkii fi humna ibsaa, Lixa Oromiyaa keessatti uumamee jiruun wal-qabatee, haala ulfaataa Oromoonni Lixa Oromiyaa torban kana keessa jiran; haala sochii WBO fi sochii “Humna Addaa Oromiyaa” | RSWO – Amajji 7, 2020Qophii Addaa : KAAYYOO SHOW Dhimma Oromiyaa Lixaa ilaalchisee Marii Dr Caalaa Abdiisaa fi Qeerroo Kiyyaa Sanyii waliin taasifame.


AMAJJII 07_2020
#Via Inbox
Oduu Qabatamaa amma message ( ergaa karaa keessoon ) WBO irraa na gahe akka armaan gadiitti isiniif ibsaa caqasaa dhaamsa WBOn dhaames hojiitti hiikuuf namnuu bakka jiruu hojii kooti jedhee of haa qopheessuun gahee Oromummaasaa haa bahatu.

Odeeffannochis kunootti:
Godina Qellem Wallaggaa Aanaa ANFILLOO keessa kan sochootu waraanni RGB mootummaa koloneel Abiyii akka isheen Bosona seentee tarkaanfii fuddhattuuf haala mijeessuuf neetwoorkii balleessuyyuu onneen ittiin Bosonatti seenan waan hin jirreef Magaalaa Muggii keessaa baatee socho’uu tasa hindandeenye. WBOn garuu bakka jiru taa’ee qophii cimaadhaan eeggataa akka jiru naaf himee jira. WBOn kallattii biraa irra jiranis injiifannoo galmeessaa akka jiran natti himuun injifannoo jiru immoo qaruuxee nu gidduu deemtu irraa yommuun adda baasu sittan hima naan jedheera. Oduu naannoo Gidaamii jirus bor ganama qabatamaansaa waan nu gahuuf isiniifan qooda.

Dhaamsi Jajjabeen Jaallan Bosonaa nuuf dhaaman waa’ee keenyaaf hinyaadda’inaa, garuu Uummata wallaggaa tiif sagalee akka taatan jedhanii gad jabeessanii dhaamaniiru. Imaanaa hin nyaannu Imaanaa kana hojiitti haa hiiknu.

Injiifannoon Ummata Oromootiif
GGXGti.90% INTERNET disconnected in OROMIYA REGIONAL STATE by Ethiopian Government due to armed conflicts in the Region for the last five days. No single Cable Media has reported about this incident up to now.

Remember that OROMIYA REG. STATE has been under military command post without the Countries Parliament knowledge & approval for more than one year.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.