RSWO – Gur 22, 2019: Namoonni miseensa WBO hin ta’in danuun, “miseensa WBO” jedhamuun mooraatti galan

RSWO – Gur 22, 2019: Namoonni miseensa WBO hin ta’in danuun, “miseensa WBO” jedhamuun mooraatti galan


– Irra-jireessi hidhattoota koreen teekiniikaa “WBO”dha jedhanii, Aanaa Manasibuu keessaa galchanii, WBO osoo hin taane, jiraattotuma naannoo sanaa ta’uu;
– Marii Hayyuu Oromoo Obbo Jamaal Ibraahim waliin Taasifn

The Time is Qeerroof Qarree’s Time.
The New Phase of Oromo Struggle (The New era)
============================
The struggle continues with real freedom fighters .
Funyoon (Haadni) Leencoo Lataa gudunfaa ture hundi baga Ciccite.
Qabsoon bakka itilmaammate gahuuf yeroon isaa amma. Cittoof Fanxoon Qabsoo takaaltee qabde atalaan hundi keessaa yaate. Amma yeroon yeroo Qeerroof Qarreeti. Warri Qabsoo Xaxaa ture hundi (retired)
Ka’i Qeerroof Qarree
Qabsoon itti fufa!
Struggle Countinues

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.