RSWO: Oromoota Afran Qalloofi Siikkoo-Mandoo irratti, gocha hammeenyaa RIX fi Habashootaan raawwatamaa jiru

RSWO: Oromoota Afran Qalloofi Siikkoo-Mandoo irratti, gocha hammeenyaa RIX fi Habashootaan raawwatamaa jiru | RSWO – Amajji 21, 2020
3 Comments

 1. MAQAA WAAQA: GURRAACHA,GARAA,GARBAA; LEEMMUU; ROOBAA; TALIILAA; TOKKICHA; AKKA; DHIBBAAN; SAGLANUU AANFADHE.
  ……………..
  Dhaamsa Ilmaan Oromoo Hundaaf Wal-Qixa Dabre:-
  ………………
  Hunda dura daandii ganamaa dhaalaan nu gahetti deebi’uu qabna. Arma irratti aanfatnaa (religion) walii kabajuun sabboontota qaroo ta’uu qabna.Mirga namoomaa walii keenyaa fii ormaafis
  kabajuu qabna.Faajjiinis ta’ee alaabaan keenya tokkoo fii isa ganamaa qofa ta’uu qaba.Jaala koo waliin jechuus dhiisuu qabna.Walumaa galatti seenaa irraa baratnee fala rakkoo keenyaa hambaa keenya kan ta’e Sirna Gadaa hojiitti hiikuun fala waaraa ta’uun jala sararamuu qaba.Falli keenya Sirna Gadaa qofa.Demokrasii fii Sooshaalizimiin burjaaja’uu fii raata’uu hin qabnu.Ani qabsoo teenya Warraaqsa Bilisoomsaa Soraa (Baalee) Jeneraal Waaqoo Guutuu hundeesse irraa kaasee hamma Paartii Qananii (badhaadhinna) Itiyoopiyaa Doktar Abiyyi Ahmad hundeesseetti daandiin siyaasaa hordofamee ammas hordofamaa jiramu sirrii miti.
  Horaa bulaa hoffolaa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.