RSWO (VOIO): Kamisa Caamsaa 27, 2021

RSWO (VOIO): Kamisa Caamsaa 27, 2021

Ammaan dura yeroo danuuf hidhamuun dararamaa kan turan, erga hidhaadhaa ba’anii asis doorsisni itti hammaachuun, gara Ona Gimbii, Ganda Baadiyyaa Maraccee Mikaa’el jedhamuutti baqatanii kan turan, Oromtichi Obbo Abbabee Jiraataa jedhaman, abbaan ijoollee shanii, Wiixata Caamsaa 24, 2021 halkan LMKIIn mana keessa jiraatan keessaa fuudhamuun, ajjeefamanii bakkeetti gatamuu.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.