WBO Zoonii Kibbaa tarkaanfii humna gabroomfattuu waraana wayyaanee irratti fudhate 

Gootichi WBO Zoonii Kibbaa tarkaanfii humna gabroomfattuu waraana wayyaanee irratti fudhatu itti fufuun Bitootessa 12,2018 Moyyaleetti loltoota diinaa 25 ol hojiin ala godhe.

(SBO/VOL – Bitootessa 13, 2018) — Gootichi WBO Zoonii Kibbaa waraana gabroomfattuu wayyaanee kan ummata keenyatti roorrisaa jiru irratti tarkaanfii fudhatu cimsee itti fufuun guyyaa kaleessaa Bitootessa 12, 2018 halkan magaalaa Moyyalee keessatti diina haleeluun 25 ol hojiin ala gochuun gumaa ummata isaa ba’uu Ajaji WBO Zoonii Kibbaa beeksiseera.

Waraanni Bilisummaa Oromoo Zoonii Kibbaa eda halkan magaalaa Moyyalee keessatti waraana diinaa kan paatiroolii irra turee konkolaataa guutee gara mooraatti deebi’aa ture walakkeessa magaalaa Moyyalee naannoo Mannaaraatti tarkaanfii jabduu irratti fudhateen 10 yeroo ajjeesu, 15 ol ammoo madoo taasisuu Ajaji WBO Zoonii Kibbaa ifa godhee jira. Waraanni wayyaanee tarkaanfii irratti fudhatameen baaraguun meeshaalee gugurdaa dhukaasaa akka tures ibsameera.

WBOn Zoonii Kibbaa Bitootessa 08, 2018 irraa qabee godinicha keessatti bakkoota gara garaatti waraana gabroomfatuu wayyaanee irratti tarkaanfilee adda addaa fudhatuun injifannoo galmeessaa jiraachuun beekamaa dha

3 Comments

  1. Is it wise to tell such story? I am afraid it will justify the massacre TPLF did in Moyale on March 10, 2018. Why do OLF report such incidence since Wayanne will use that information and wipe out our people in Moyale and all over Oromia.

  2. The alternative is worst. Wananne is not going to change with or without it. It is great to let them know that there is price to pay! More is coming! Stay tuned!!!

  3. @Buttaa,

    Jechi tee tun oduu durii ka Oromoo teessa jirtu takka naa yaadachiise. Ka Oromoota sadii tayanii osoo adeemanii aduun itti dhiinaan bakka takka bulan. Achiitti Waraabessi bakka ciisanitti dhufeeto isa moggaa rafu miila isaa qoroxxouu/nyaachuu eegale. Inni gama biraan rafu waraabu eenyuun akka nyaataa jiru gafannaan, kan milli nyaatamaa jiruu deebisee “dhiisaa miilla kiyya qoroxxomsaa jiraa, rafaa’ jedhe jedhama. Sodaataan nyaatamaas ni sodaata! Oduun akkasii hawaasa keenya keessa jiraachuun isaayyuu waan gaarii miiti. Oromoon maaliif waan sodaa akkasiitiin akka fakkeenya fudhatuyyuu ifaa miti. Kanaaf, waa’ee rukuttaa WBO himnes dhiifnes ajjeechaan Wayyaanee yoom Oromoorraa dhaabbatee beeka?

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.