SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Bitootessa 22, 2019

SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Bitootessa 22, 2019

SBO Bitootessa 22, 2019. Oduu, Ajjechaa Bitootessa 19,2019 Godina Wallagga Lixaa Ona Najjoo keessatti namoota 5 irratti raawwatame ilaalchisee gaaffii fi deebii taasisamee fi marii hoggantoota WMT waliin godhame kutaa 4ffaaSitti himnaa diddee; Kunoo dhaqii argi!
=========
“Gocha mooraa Xoollay keessatti ta’aa jiru

WBO mooraa Xoollay jiran irratti qorannoon adda addaa geggeeffamaa jira. Innis:

– Dhimma baankii saamamaa turee irratti akka waan WBOn saameetti qoratamaa jiru. “Maaliif baankii saamtan, qarshii eessa keessan?” jechuun qorannoo cimaa irratti adeemsisaa jiru.

– Dhimma WBO bosonatti hafee irratti maaliif akka citanii hafan qorachaa jiru.

– Humna waraana bosonatti hafee baruudhaaf qoratu.
Meeshaa waraanaa akkamii akka qabaniifi meeshaa kannees eessaa akka fidantu gaafatama.

– Baayina WBO bosonatti hafee ni qoratu.

Tooftaa fi akkaataa sochii WBO ni gaafatu.

Dhumni qorannoo kanaa miseensota WBO kana hidhaa kana caalutti dabarsuufi warra bosonatti hafe tooftaa haaraan loluudha!”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.