SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Caamsaa 16, 2018

SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Caamsaa 16, 2018

SBO: Caamsaa 16, 2018. Oduu fi Haala Yeroo Irratti Gaaffii fi Deebii Miseensa Shanee Gumii GS-ABO fi Dubbii Himaa Dhaabaa Jaal Toleeraa Adabaa Waliin Taasifame Kutaa 5ffaa.1 Comment

 1. Yeroon geesse fagoo hin jiru!
  Kan callaa fi habaqii/habaqaala addaan hiruu!
  Abbaan haqaa fi dhugaa ifa ba`ee wal calaluu!
  Dharatti goobee gomboobee,
  Bokokee hanga tulluu ga`ee
  garuu , garuu maal godhuree
  Ol ka`aaree? Tulluu ta`aaree?
  Shobooqqoo dhaam, Bosoqqeedhaa!
  Buuxxoo ta`ee lafa dhaa.
  Wayii Qaaccoo moo qaxalee seete silaa akka Simalaa!
  Habuuqee fi warra garaa!
  Dhufaa jiraa! Goonni dhugaa!
  Karaa haraa!
  Kuunnoo mitiim!
  kunootii! nu mul`atuu Fulaa maraa!
  haa dubbatuu abbaan haqaa!
  Yaa abuuqee, Qadabukoo haa dha garaa!
  Fakkeessituu, Maltee, yaa shulshultuu!
  Wal arginaa Guyyaa saafaa. eessa lixxuu?
  Gaafa dhugaa! lafti citee boollaa`a ta`aa?
  Gadi hin seentuu. Ni jabaataa.
  Diinaa waliin darabaa galtuu akka sa`aa
  Na argaa, na dhagaa`aan, Dhufuu jiraa
  Maaloo na dhoksaa! ykn jiraa na Hawwaalaa
  Jecchuun hin ooltuu guyyaa sanaa!
  Gaafa durii Yeroo qaraa bobbookkisaa
  Akka Kormaa fi Kootamaa
  Maaltuu dhufee? maal gaabbitee?
  Kaayyoo ganuun, faayidaaf jettee?
  Saba qabdaa qomoo Guddaa!
  Diina Iddaa akka Abba Ibiddaa!
  Itti abdannuu waliin uursii akka Kaannisaa!
  lammiin kee si boonsaa! maal yaadoftaa?
  Goota qabdaa! Gooftaa diinaa
  ABO fi WBO dhufaa jiraa abbaan biyyaa!
  Qeerroo Bilisummaa Abdii Biyyaa!
  Wareegame fedhee nu gaafatuu
  Qabsoon Bilisummaa Hin aftuu
  Gumaan gootota keenyaa
  Itti cabnee, Lubbuu baafnee galmaan geenyaa!
  Dhiiga keenyaan Mirkaneessinaa
  Walabummaa fi Bilisummaa saba keenyaa!
  Ofiin murteeffannaa Hiree keenyaa!
  Biyya keenya irraatti ni taanaa abbaa biyyaa!
  Hadhaqqaa qabsoon qabduu Ni beeknaa!
  Hundi keenyaa! Kanaaf wareegamaaf qophii jirraa!
  Nu malee eenyuun qabdii oromiyaan Biyyi keenyaa!
  Nu hin obsisiisuu imimaan Armee keenyaa!
  Baasuu qabnaa! diina Biyya keenyaa!
  Kanaafuu, itti fufnaa qabsoo keenyaa!
  Shakkii hin qabnuu! Galmaan geenyaa!
  Bilisummaa nu goomsinaa! WBO fi ABOn abdii keenyaa!
  Injifannoon Galma keenyaa!

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.