SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Muddee 26, 2018

SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Muddee 26, 2018

SBO Mudde 26, 2018. Oduu, Ibsa ABO fi Waldhabdee yeroo ammaa ABO fi Mootummaa EPRDF gidduutti yeroo ammaa uumamee jiru irratti Lixaa fi Kaaba Shaggar irraa sochii maanguddummaa bakka bu’ootni hawaasaa godhaa jiran yaada isaanii…kutaa jalqabaa

Qabsoo Bilisummaa Oromoo ABOn dursamuu fi hoggana isaa irratti duulli gama hundaa yeroo ammaa geggeessamaa jiru miseensotaa fi deggertoota dhaabichaa dogoggorsuu akka hin qabne ibsame.

Yeroo ammaa danqamuu adeemsa araaraa ABO fi mootummaa EPRDF gidduutti yeroof mudatee jirutti gargaaramuudhaan diinotni, farreenii fi gufuuleen qabsoo bilisummaa Oromoo kan ABOn dursamuu, hoggana dhaabichaa fi qabsoo inni hogganu irratti olola dharaa bal’inaan geggeessaa jiru.

Duula waraanaa geggeessamaa jiruun gamatti, duulli olola dharaa karaa medialee hawaasaa dabalatee medialee biroodhaan ABO fi hoggana isaa irratti bal’inaan geggeeffamaa jiru kun miseensotaa fi deggertoota dhaabichaa, darbees hawaasa keenya dogoggorsuu akka hin qabne, ummatni keenya sabatiinsaan dhugaa jiru hordofee hubatuu akka qabu qaamni hoggana dhaabaa ifa godhee jira.

Karaa media hawaasaas ta’e karaa dhibiidhaan yeroo ammaa waan hin jirre uumanii dhugaa fakkeessuun facaasuu, ololoota ummata keenya yaaddessanii fi gurmuu hawaasaa laaffisan ta’e jedhanii uumanii facaasuudhaan atakaaroo hin barbaachisne uumaa, ummata keenyas gurmuu isaa laaffisuun yaaddoo hin barbaachisne keessa naquuf ijibbaati maayii godhamaa waan jiruuf, ummatni keenyas ta’u, deggertootnii fi miseensotni dhaabaa haala jiru obsaa fi murannoon hordofaa, waan odeeffamu dhugaa fi soba isaa suutaan karaa dhaabaan adda baafataa akeeka diinotaa fi farreenii bakka dhabsiisuu fi fashalsuu irratti jabinaan akka hojjetamuu qabus dhaamsi darbee jira.

Akeeki olola dharaa kunis ummaticha burjaajessanii, shakkii hin jirre ummata keessatti uumuudhaan, dhaabaa fi ummata gidduutti qaawwaa uumanii akeeka ofii barbaadan tarkaanfachiisuuf waan ta’eef, deemsi shiraa kun garuu tasumaa kan hin milkoofnee fi bakka hin geenye ta’uun beekamuu akka qabu qaamni dhaabaa mirkaneesseera.

Ololli ololaan caba, olola wal irratti oofuun hundaafuu bu’aa waan hin qabneef, qaamotni olola rakashaaf nama bobbaasan gocha qaanfachiisaa kana irraa dhaabbachuu akka qabanis hubachiiseera.

Madda: Sagalee Bilisummaa Oromoo

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.