Shira Mootummaan Abiy Oromoo irratti karoorfate

Mootummaan Abiy hudhamee jira. Amma rakkoo hudhee qabe keessa bahuuf dhagaa mara garagalcha jira.

Abbaa Duulaa
Abbaa Duulaa Gammadaa

Abbaa Duulaa jaarsummaaf gara Naayiroobiitti ergee jira. Pirofeessarri Oromoo tokkos marii ‘marii-malee’ milkeesuuf Ameerikaa irraa ka’ee Naayiroobiitti Abbaa Duulaa waliin walargee jira.

Akeeni kun WBOn akak Itoophiyummaa fudhatee Abiy waliin hojjatu sossobuuf jedhame. Dabalaatnis, WBO godinoota addaddaa jiran gidduutti walshakkii kaasuuf akeekame.

Mootummaa Ce’umsaa Oromiyaa hundeeffame irrattis kan biraa biyya alaatti hundeessanii ololaa fi walshakkii uumuuf gareen Abbaa Duulaa waliin hojjatu kun bitittisa jira.

Leencoo Lataa biyya keessaa ABOn akka dhabamu miidiyaa arge irratti lallabaa jira.

Diimaa Nogoos baatilee muraasa dura ‘Marii Biyyaalessaa’ balfaa akka hin turretti, amma faaruu ‘Marii Biyyaalessaa’ faarfachuu eegaleera.

Leecoo lata dima
Leencoo Lataa fi Diimaa Nogoo

Waanti gaariin Oromoon amma bakka kalee hin jiru. Waan isa gargaaruu fi isa hin gargaarre adda baasee jira. Oromoon bara kana dantaa alagaa lubbuu fi qabeenya isaa qisaasu lakoofsaan xiqqaachaa jira.

Lubbuu fi qabeenyaan Oromoo kan wareegamuu qabu, bilisummaa Oromoo qofaaf ta’uu qaba. Gootonni Oromoo lakkoofsaan hedduu ta’an haga Itoophiyaa dullattii eeguuf wareegama baasan san, otuu bilisummaa Oromoof oolchaniiru ta’ee, yoona hireen Oromoo sadarkaa biraatti ce’a ture.

Ammas yeroon hin dabarre; amma illee Oromoon ajjeefamaa fi hidhamaa jkan iran; waan gatii jabaa qabuuf; innis Bilisummaa Oromoo dhugoomsuu qofaaf!

Hiree alagaa tiksuuf, YEROON Abbaa Duulaa waliin waliigallu hin jiru; yeroon wareegama lubbuu fi qabeenya Oromoo baafnu dhumateera; xumura itti gochuun immoo harka keenya jira!!

Dammaqi Oromoo!! Yayyaboota kee akka #ABO, #KFO, #WBO #MCO jabeeffadhu!

Source: FB Dabessa Gemelal

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.