Suuraalee Guyyaa Goototaa Oromoo – Ebla 15, 2019

Suuraalee Guyyaa Goototaa Oromoo – Ebla 15, 2019 – Source: FB
Guyyaa goototaa ILaalchiisee shamaran wbo warra lolaratti wareegame hanga tokko haa yaadannu.
1- Juukii bareentoo
2-Iftuu hundee
3- leensa bareentoo
4- obsituu Obsaa
5- kullannii boru
6- caaltuu mi’eesoo
7-kullannii habroo
8-Ayyaantuu boruu
9-Ayyaantuu dagaa
10- Ibsituu yaadataa
11-Ililii mahmmad
12-waarituu waaree
13-jaallee Dsteera
14- killee kuula
15- yaadatuu yaadataa
16-Laliftuu daraaraa
17- siranee ibsaa
18- caaltuu kumsa
19- Ibsituu magarsaa
20- Aashee Aamdoo
21- handaartuu ibsaa
22- Lalisee nadhi
23-kimiya sufiyan
24- daraartuu sheikh Jamal
25- jaallee cal’iftuu
26- Kulloo Jaalata
27-Kuulanii Habroo
28-Daraartu sheejjamaal
29-Daraartuu Boonaa
30-Cal’iftuu


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.