Tarkaanfii Ijibbaataa OPDO Tibbanaa

Tarkaanfii Ijibbaataa OPDO Tibbanaa

Dubbisaa Share Waliif Godhaa OPDO Moofaan deebi’aa jirti.

Qeerroo Bilisummaa Oromoo irraa

OromooBaadiyyaa Bakka Hundaatti Walgahi Uummataa Dirqamaan Kan gaggeessaa jiru Rayyaa itti Biyyaati. Waraanni ulee fudhatee akka Waraanaa Dargi Reebee walgahi Nama Yaasaa jira.

Haala Komaandi Lixaa fi Kibba Oromia.

Yeroo Darbe Komaandi postiin Leenji Hoggansa Bulchiinsa Sadarkaa Gandaa Guutuu Oromiyaatti Leenji Guyyaa 10niif Dhimma Caasaa Gandaa deebisani ijaaruu irrati Ganda tokko irraa nama saddeti(8)filani leenjisani hojiitti bobbaasani turan. Haata’u malee namoonni kun utuu waan itti leenji’an kana utuu hojiirra hin oolchin achumaan dhiisani hafan.Namoonni leenji’a kun dubbii Hamtuu kanaan Uummata keenya dararaa dabalaataa keessaa hin galchinu jechuun didan. Dabbaalataan Haala yeroo keessaa hin gallu jedhani baayyeen isaani hojicha didani kaan hidhamani kaan immoo hojicha dhiisani magaalatti galani ta’aa jiru.

Haata’u malee #Tibbana immoo opdio tarkaanfii ijjibbaataa fudhannee ammas deebifnee tooftaa jijjiirree Ammas Bulchiinsa Ganda deebiifnee ijaarraa jedhani Walgahii Sadarkaa Aanaatti waamani maree eegalani jiru. Haaluma kanaan Namoota bara mootummaa TPLF (Wayyaanee)Muuxannoo­ hoggansaa Caasaa Gandaa qaban Caasaa opdio Moofaa Kaabinee Gandaa Durii fi Caasaa milishootaa durii kan yeroo amma hoji dhiisani Uummatatti makamani baadiyyaa keessa jiraachaa jiran Deebisani Caasaa Gandaatti Filaa jiru. Tooftaan kana Aanaalee akka Godina Qellem jalaa Aanaa jiran hunda jalatti tooftaa kanaan deebisaani Caasaa durii filaa jiru. Kana malees G. W. Lixaa Gimbi jalaas aanaalee akka Gulisoo, Haaruu, Hooma­a, Ayira, M andi, Qondaal­aa, Qiltu kaarraa, Begi, Najoo, L­ataa, etc. dhaa Caasaalee gandaa bara wayyaanee basaastummaan Nama hiraarsuu fi Dararuutiin Muuxannoo hoggansaa gandaa cimaa qaban Dirqamaan Uummanni walgahi bahee deebisee akka filatu godhani hojjetaa jiru.

Qeerroo Bilisummaa Oromoo

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.