Telephone lines cut off in Wollegga; Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo

Telephone lines cut off in Wollegga

Wolleggaa
Ethiopian Military force heading to Wollegga, April 9, 2021 on the road

Confirmed sources have it that the Ethiopian government has once again cut telephone networks in the Western Oromia region. Since early this week thousands of federal military forces and the Amhara Liyu Hayil militias, as well as Eritrean troops wearing Ethiopian military uniforms, have been despatched for military operations to many parts of Wollegga, vowing ‘to eliminate’ the Oromo Liberation Army (OLA). There are also fresh reports that these forces are harassing civilians, particularly in Eastern Welega, displacing hundreds of farmers accusing them of feeding the OLA. The death of civilians has become daily incidents in Oromia, in which some of the bodies sometimes eaten by wild animals.

Aby Ahmed lied to the international community telling them the Eritrean forces left Ethiopia. However, the truth is the Eritrean and Amhara Region forces who perpetuated ethnic cleansing and rape in Tigray have now turned their sinister operation to the Oromia region to suppress the Oromo people’s struggle for freedom.


Ibsa Hatattamaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Kenname!!

Jimaata Eebila_9_2021

QeerrooAkkuma namuu beeku gochaa duguuggaa sanyii ilmaan Oromoo irratti Garee Maafiyaa Mootummaa jedhee of Waamuu, Mootummaa Leellisaa Sirna naf✘ⅱn, Miliishaa (Humna Addaa Naannoo Amaaraa) fi Loltoota Ergisaa Ertiraa irraa dhufaniin raawwataa jiru sababeeffachuun QBO ibsa armaan gadii baasee jira.

  1. Gochaa dugguuggaa sanyii garee mafiyaa mootummaa jedhee of waamuun (state mafia) Oromoof Oromiyaa irratti deemaa jiru cimsinee mormina.
  2. Bu’uraalee dinagdeef Hawaasummaa (Ibsaa, Bilbila, Bishaan) Oromiyaa gara Lixaa keessawuu M.Dambi Doolloo irraa kutuun dugguuggaa State mafian kun raawwataa jiru cimsinee balaaleeffanna.
  3. Gochaan ilmaan naf✘anyaan Oromoo irratti Oromiyaa dachee irratti dalatanii wal horanirratti ta’aa jiru cimsinee kan morminuuf nutis guyyaa boorii irraa eegaluun tarkaanfii haaloo ba’uu irratti akka hiriirruuf nu dirqee jira. Kanaafuu Guutuu Oromiyaa keessatti guyyaa jedhame kanarraa ka’uun ilmaan naf✘ⅱf Qaneenyaa ishee irratti tarkaafii madaalawaa kan fudhannu ta’a.
  4. Guyyaa Boorii irraa eegaluun Sochiin dinagdeef Geejibaa kamuu Oromiyaa keessatti kaa Ugguramuu yoo ta’u kana irra darbuun qaamni hawaasaas ta’e abbaan qabeenyaa sochii godhe rakkoo isa quunnamuuf itti gaafatamaan abbuma dha.

Kanaafuu guyyaa ibsi kun ifoomfame irraa Eegaluun namni kamuu ugguraf labsii kana kabajuun hojiitti akka hiikuuf garuu faalla kanaan labsii kenname kana irra darbee gochaa faallaa labsii kanaa kan dalagu yoo ta’e farra qabsoo Oromoo waan ta’eef tarkaanfiin kan irratti fudhatamu ta’uu irra deebinee isin hubachiifna.

Uummatni keenyas Labsii kana hubattanii Gochaa dugguuggaa sanyii Dachee keessan irratti isin irratti labsame kana dura dhaabbachuun falmii diddaa QBO labse kanatti hirmaachuu mirgaaf hiree ofii keessanii akka kabajchiifattan kabajaan isin beeksifna!!

Injifannoon Uummata Oromoof!!
Eebila 9, 2021
Qeerroo Bilisummaa Oromoo!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.