Waa’ee namoota hidhaa jiranii yaaddofne jedhu maatii fi dhaabonni siyaasaa

Waa’ee namoota hidhaa jiranii yaaddofne jedhu maatii fi dhaabonni siyaasaa

namoota hidhaa

(BBC Afaan Oromoo) — Ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaan booda hogganoota siyaasaa fi gaazexeessitoota dabalatee walumaagalatti namoonni 5000 jala siqan hidhamaniiru.

Gariin mana murtiitti kan dhiyaataa jiran yoo ta’u gariin ammoo bakki itti hidhamaniyyuu hin beekamu.

Kanneen keessaa qondaalota ABO kan ta’an dargaggoo Lammii Beenyaa fi Daawwit Abdataa isaan tokko.

Sanbata xiqqaa halkan mana jireenyaa isaanii keessaa poolisiin fuudhamanii mana hidhaa galuu Hayyuu Dureen ABO Obbo Daawud Ibsaa BBCtti himan.

Lammii Beenyaa Itti Gaafatamaa Damee Dargaggootaa ABO yoo tahu Daawit Abdataa ammoo Itti gaafatamaa Jaarmiyaa fi damee siyaasaa ABO godinaa fi magaalota Naannoo Finfinneeti.

Qondaalonni lameen ”halkan poolisiidhaan mana jireenyaa isaanii keessaa fuudhamuu dhageenye. Eessatti akka hidhaman adda baasuu hin dandeenye. Qaamni kana sitti himus hin jiru” jedhan Obbo Daawud.

Gaazexeessaa OMN kan ta’e Mallaasaa Dirribsaa yeroo torban lamatti dhiyaatuuf buufata poolisii ‘soostanyaa’ jedhamutti hidhame akka jiruu fi gaafachuu dhorkamuu haati warraan isaa Taaddalach Margaa BBC’tti himte.

Wiixata nyaataafi uffata geessitee poolisoonni karra eegan simachuu diduu dubbatte.

“Waan inni keessa jiru fayyummaan isaalle na yaaddeessa, daa’imman waliin horatan lamaaniin ‘fiildii hojii deeme’ jedheen gowwaamsa jira” jette.

Sambata darbe halaalatti mana hidhaa kana jiraachuusaa arguurraa kan darbe, haala keessa jiru akka hin beekne dubbatti.

Hojiif bahee poolisoota federaalaan qabamuusa kan dubbattu haati Taaddalach, mana murtiittis otoo hin dhiyeeffamiin hidhamee turuu himte.

Gaazexeessaan biraa lammii Keenyaa Yaasiin Juumaa hidhamuun isaa maatiin mirkanaa’us eessatti akka hidhameefi maalirra akka jiru quba hin qabnu jedhu maatiin isaa Naayiroobii jiran.

Namoonni siyaasaa hidhaa jiran eenyu?

Ajjeechaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaan booda qondaalonni ABO hidhaman Dr Shuggux Galataa gorsaa ol-aanaa ABO, Obbo Kennasaa Ayyaanaa, Obbo Mikaa’el Booran fi Koloneel Gammachuu Ayyaanaati.

Miseensi Koree hojii raawwachiiftuu dhaabichaa Obbo Abdii Raggaasaa fi miseensi Gumii sabaa biraan Obbo Amaan Filees erga hidhamanii bubbulaniiru.

KFO irraas Obbo Baqqalaa Garbaa dura taa’aa itti aanaa, Obbo Dajanee Xaafaa barreessaa akkasumas Obbo Jawaar Mahaammad fi Obbo Hamzaa Booranaa hidhamanii jiru.

Kanaan alatti Adaamaa, Shaashamannee, Gimbii fi godinaalee Oromiyaaiddoo gara garaatti hogganoonni sadarkaa jiddugaleessaa hedduun jalaa hidhamuu dura taa’aan KFO pirofeesar Mararaa Guddinaa BBC’tti himaniiru.

Haaluma wal fakkaatuun hogganoonni godinaalee akkasumas miseensoonni fi deeggartoonni isaanii hidhamaa akka jiran Haayyu dureen ABO Obbo Daawud Ibsaas himaniiru.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.