WAAFFALLI QEERROO OROMOO KANA TA’EE HAFEE???

WAAFFALLI QEERROO OROMOO KANA TA’EE HAFEE???

Berhanu Hundee, Adoolessa 21, 2019

SUNI HUNDUU DABREE HIRRAANFATAMEE?

 • Ilmaan Oromoo Ambootti jumlaadhaan dhuman
 • Ilmaan Oromoo Calanqotti dhuman
 • Ilmaan Oromoo Finfinneetti dhuman
 • Ilmaan Oromoo Oromiyaa maratti wareegaman,….
 • Haati reeffa mucaa ishiirra teessee osoo boochuu miidhaan irra gahe
 • Warra mana tokko (maatii tokko) keessaa nama sadi dhaban (awwaalan)
 • Ilmaan Oromoo kumatti shallagaman Horaa Arsadiitti bakkee fi guyyaa tokkotti dhuman

KUNI HUNDUU JIJJIIRAMA DHUGAA FIDUU FI GAAFIILEEN OROMOO AKKA DEEBII ARGATAN TAASISUUFII MITI?

 • Har’a eessa jirra ree?
 • Har’a hoo maaltu deemaa jira ree?
 • Oromiyaan har’a maal fakkaatti?
 • Gaafiileen Oromoo deebii argatanii jiruu?
 • Bilisoomnee jirraa?

HAR’A HAALA AKKAMII KEESSA JIRRA?

 • Jijjiirama wareegama Ilmaan Oromootiin dhufetti eenyutu fayyadamaa jira?
 • Warra Qeerroon mana hidhaatii baasisetu Qeerroo diina godhatee abaaraa jiraa mitii?
 • Humnoota farra-QBO ta’antu jijjiirama kan butaa (hijack) godhaa jiruu mitii?
 • Handhuura Oromiyaa Finfinnee keessatti BAALA ADARAA jedhanii nutti qoosaa jiruu mitii?
 • Biyyuma keenyarratti nu abaaraa, nu arrabsaa fi maqaa uummata keenyaa xureessaa jiruu mitii?
 • Ijoolluma kaleessa sochii Qeerroo keessatti gahee taphachaa turantu har’a SHIFTOOTA jedhamaa jiruu mitii?
 • Akkuma dur har’as sababaalee adda addaatiin ilmaan Oromoo hidhamaa, reebamaa fi ajjeefamaa jiruu mitii?
 • Manneen Oromoo gubachaa fi qabeenyi Oromoo barbadaa’aa jiruu mitii?

BU’AAN NUTI JIJJIIRAMA KANARRAA ARGANNE MAALII EGAA?

YAA WAAQAYYO/RABBI HIREEN OROMIYAA FI OROMOO MAAL TA’UUF DEEMA LAATA?????

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.