Waamicha Tumsa WBO – Jarmanii

Waamicha Tumsa WBO – Jarmanii

Tumsa WBO

Ilmaan Oromoo biyya Jarmani jirtan maraaf;

Obboleeyyan;

Ummatni hin lolanne bilisa hin bahu; biyyi humna ittisaa hin qabne bilisummaa isaa tikfachuu hin dandahu!

Gidiraa gabroomfataa jalaa bahuun hawwii qofaan hin dhufu! “Ana haa nyaatuun beela hin baasu” akkuma jedhamu, yeroo diinni ummata Oromoo, nafxanyoonni kaleessaa fi hardhaa, wal gurmeessanii Oromoo fi Oromiyaa dhabamsiisuuf duula dhumaa gochaa jiranitti, taa’anii wawwaachuuni fi hidhii xuuxuu qofaan daguuggaa sanyii jalaa ummata keenya hin baasu. Garaagarummaa siyaasaa cinatti dhiisnee hojii fi gochaan bilisummaa Oromiyaa fi birmadummaa Oromootaaf wanna dandeenyu haa gumaachinu! Yeroon isaa amma dha!

Ergaa kana waliin jiru dubbisaa, dubbisiisaa! Gaafa 28.11.2020, sa’aatii 18:30 (Berlin/Oslo) toora ‘zoom’n walitti dhufnee isaan bilisummaa Oromiyaaf lafee caccabsaa, dhiiga lolaasaa, Oromiyaa irraa gabrummaa cittee nutti hafte hundeen buqqisuuf beelaa fi dheebuu obsee diina kokkee qabaa jiruuf waan dandeenyu haa gumaachinu. Ergaa isaanii waliin haa dhageenyu; waamicha isaaniif haa owwaannu!

Injifannoo Ummata Oromoof!
WBO’n wabii Saba Oromoo ti!
Oromiyaan ni bilisoomti!

Nu qunnamaa, nuuf birmadhaa!

Koree Tinnisa WBO biyya Jarmanii
Tel.: +49176 7239 4390         e-Mail: meetii.t11@web.de
Tel.: +49176 6155 5242         e-Mail: tesfaye.regassa@o2online.de

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.