Walgahii Miseensota GS ABO Kan jedhamee maal?

Walgahii Miseensota GS ABO Kan jedhamee Waajjira ABO Gullalleetti gaggeessamuuf jedhu eenyu fa’itu waamameera? Eenyu fa’itu hin waamamne?

[SQ-ADOOLESSA 26/2020]

Wal gahiin Miseensota GS ABO jedhamuun waamame miseensotni GS harki caalaan hidhaa Kan jiran yoo tahu kanneen hin hidhammes waamicha kana quban qaban.
Shirri kun eenyuun maaliif Isa jedhu SQ jala bu’ee hordofuun gabaasa bal’aa ummata Oromoo Addunyaarra jiraniif dhiyyeessa.

Eenyu fa’itu Wal gahii kana waame? kaayyoon Wal gahii kanaa maal ?
Eenyu fa’itu irratti argama?
Eenyutu eenyuun bakka buufama?

Kanneenii fi Kan biroo SQ gabaasa bal’aa funaannatee of harkaa galfachaa jira walitti qabaa isaa yeroo booda qabannee dhiyyaanna.

Ummata keenya keessa teenyee ummataaf hojjenna sagalee Qeerroo odeeffannoolee belbeltuu dursee ummataan gaha.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.