Walleewwan Qabsoo Hamilee fi Mooraa QBO Humneessan!

Walleewwan Qabsoo Hamilee Qabsoo Jajjabeessanii fi Mooraa QBO Humneessan!

Ayyaantuu.org | Waxabajjii 21, 2020

Gumaacha artistooti qabsaa’ota Oromoo Qabsoo Bilisummaa Oromoo keesstti taasisaa turan Oromoo humneessuu bira taree humna Oromoo tokkoomsuun hamilchiisuun haqa.

Qooda artistooti Oromoo qabsoo Oromoo hadhooftuu keessatti qaban seenaa QBO keessatti bakka olaanaa qaba. Kanaafis gumaacha hanga lubbuu bakka bu’a hin qabne cichoominaan baasaa jiran kanaaf ummta Oromoo biraa galata guddaa qabu!

1. Falmataa Kabbadaa: “Yaasan Lolle”, 2020.


2. Waaqee Bashaa: “Hifannee”, 2020.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.