WBO Mooraa Xoolayii Jiru Keessa Gariin Seerati ni dhiheesinaa, jetti OPDOn

WBO Mooraa Xoolayii Jiru Keessa Gariin Seerati ni dhiheesinaa, jetti OPDOn

Via Caalaa Hayiluu Abaataa, Bitootessa 15, 2019

#AmmeeMooraaXoollay irras
”Guyyaa har’aa 15/3/2019 Daballoon OPDO mooraa xoollayii dhaquun WBO fi HD ABO gidduu shakkii uumuuf shira xaxaa oolte.
Xoolayii

Dabballoonni kun 1 I/G poolis komishinii oromiyaa Obbo #Alamaayoo 2 , Af_yaayii caffee Oromiyaa irraa aaddee #LoomiiBadhoo 3 Obbo Mogos Sisaayeeti.

Gaaffi WBO dhiyeese:

  1. bakki nuf hin taanee nuf hajijiiramu.
  2. Waadaa jaarsolii fi abbootiin Gadaa nuf galan leenjiin keessan baatii lama qofa nun jedhanii osoo leenjii hin eegalin baatii tokkoo ol xumureerra.
  3. maqaa ABO tiin maaf nami keenya hidhamaa?
  4. Hooggantoota keenya ammaaf ammatti hidhaa baasaa
  5. Mooraa Xoollay keessa sabboontota Oromoo 3000 caalatu hidhamee jira maqaa ABO tin maalif?

Deebii obbo Mogos kennan bakka kana mootummatu filatee, bakka balla kanarraa hin qabnu .yeroo leenjii ji’a lama kan jedhu nuti akka mootummaati hin beennu jaarsoliitu isin sobee. Nama badii qabuu ammayuu seerati ni dhiheesinaa isin keessas kan lubbuu poolisii baase ykn qabeenya namaa saamee yoo jiraate sichi adda baafnee seeratti bunna. Wanti dhiifami haagodhamu jedhameera. jedhu isa dirree lolaa qofa. WBO akka duguggamee hiikatee hin galle kan godhee HD ABO ti. waraqaa lama qopheessanii isa miidiyaarra jiruu jarsoliitti kennuun isa. Isa hin hiikatinaa jedhu immoo ajajoota WBO dhoksaan ergan yoo soba jettan kun na harka jiraa isinii dubbisuun danda’a jedhee warra kaan bosonatti hanbisatanii isin akka hiikattan godhanii. Isin gidduu garaagarummatu jiraa itti jette. WBO mooraa xoollayi keessa jiru shakii keessa galee jiraa gariin dhugaa jiru beeka. Gariin dhaabi keenya hanga ammaatti dhufee nu gaffachuu dhiisuun sababa kanaatii jechaa jiru.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.