WBOn Magaalotaa fi Onoota Oromiyaa to’annoo ofii jala galchuu


WBOn Magaalotaa fi Onoota Oromiyaa to’annoo ofii jala galchuu itti-fufee jiraachuu. Haaluma kanaan, Magaalaa Gimbiin alatti, Onoonnii fi Magaaonni Konyaa Lixa Wallaggaa jala jiran irra-jireessi, akkasumas, Onoonni baadiyyaa Magaalaa Naqamtee jala jiran muraasni to’annoo WBO jala galfamuu.

Bakkeewwan to’annoo ofii jala galchaa jiru hunda keessattiyyuu, WBOn, dhimma


The current OLA advances are part of 4 concurrent operations that were initiated in the beginning of the month.
• Operation Elemo Qiltu (Guji, Borana)
• Operation Nadhii Gamada (Bale)
• Operation Tadesse Birru (Shawa)
• Operation Lagasse Wogi (Walaga)
As part of Operation Elemo Qiltu (southern front), heavy fighting has been ongoing in the districts of Goro Dola, Liban, and Gumi-Eldalo.

2 Comments

  1. It’s really an interesting and timely reporting sites I’ve seen ever in the name of Oromos. Be strong and strive harder to be the leader!!! Is my comments

  2. Hi all,
    Bayee nama gadisisaa oromon beekaa akkasii dhabuun issa, RIP. Gara mediatiin ummataaf caraa kenitanii umaaniis wa’ee kana irratii male akkaa jedhu ottoo dagesistan?enyu akka godhee yadaa ummataa irraa otto dhagesistan garii fakkataa.

    galaatooma,

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.