Xoophiyaan, Amaarri keessa hin jirre maal fakaattii?

Xoophiyaan, Amaarri keessa hin jirre maal fakaattii?
Imagining Ethiopia without Amhara

By Biyya Oromo, Fulbaana 17, 2021

Amaarri xann’acha (cancer) Xophiyaa, kan chemo therapy dhaan hin fayine ta’ushii ragaa baa’eetu jira. Fakeenyaaf,;

  1. Waarana bara dheeraaf Sumaalee fii Xophiyaa jidduuttii akka ka’u kan taasise jibbii Amaarrii Islaamaaf qabdu dha
  2. Lola Ertiraa fii Xophiyaa jiduuttii wagga 40 ol deema ture kan kaase, olaaltummaa Amaarrii xophiyaa keessattii qabdu ture
  3. Akka dhaabannii bilisa baasaa Tigrayi akka umamu kan godhe, Amaarrii Tigroota akka lammii 2ffaattii ilaalushii ti.
  4. Akka Oromoon Walloo, Baalee, Macaa fii Tuulamaa ka’ee lolu kan taasise, tuffii Amaarrii Oromoof qabdu ture
  5. Dhabotiin bilisa baasaa Sidamaa, Ogadeniyaa fi kan Affar akka dhalatan kan godhe, of tuuluu Amaaraa ti
  6. Lola har’a guutuu empire Xophiyaa keessattii deemaa jiru kan qabsiisee, hawwii Amaarrii olaantummaa shii deebisuuf qabdu dha

Rakkoo gudaa Amaarrii gaanfa Afrikaatiif hoomishaa jirtu

Amhara extremists

Turkii, Iraan, Koriyaa, Russia, Ukiraayinaa, Ameerikaa fii biyootiin ba’een meeshaa lolaa hammayyaa homishaa jiran, tola tuta PP jedhamtuuf kennun, cinaa gaarii fii yaraa qawween isaanii qabaachuu maluu qorannoo gaggeessaa jiru. Haaluma sanaanis, warra Tigree, Ertiraa, Sudaan fii biyootii naannoo sanaatiif kennaa jiru. Galiin jaraa, akaataa Qawween isaanii hojetu (to research product performance) baruu dha. Gabaabumattii egaa, meeshaaleen lolaa Abiy Turkii, Koriyaa fii Iraan irraa guuree ittiin ilmaan namaa ajeesaa jiru, rakkoo Amaarrii hoomshte keessa madda. Jechuun, otuu Amaarrii sirna Minilik deebisuudhaaf batatisuu dhiiftee jiraattee, ormii qawwee isaa akka Hantuuta laboratoorii nurrattii qorachuuf hin yaaluu ture.

Jaalanus, jibinus, hamma Amaarrii nu waliin jirtuttii, rakkoon keenya gugudatee, hunda keenya baleesuun isaa waan oluu miti. Otuu Amaarrii hin jirtu ta’e silaa, umatnii gaanfa Afrikaa, akka Malawwii faa tasggabiin jiraatee, biyya ofii dinagdeen gudisee gammachuun jiraataa ture. Kaanaf, Amaarrii Xan’acha Chemo therapy kamuu hin fayifne dha.

Xan’acha nu baleesuuf deemu kana baleesuuf, TDF fii OLAn walii tumsanii naannoo Amaaraa jedhamu qabachuun, naanicha Qimaantiif, Agawuu, Shinaashaa, Oromoo, Tigree, Wayixoo fii kkf hiruu barbaachisa.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.