Yaamicha Birmatnaa Lammii – WGO (ORA)

Yaamicha Birmatnaa Lammii – WGO (ORA):

Lammii Oromia biyya ambaa jirtan hundaaf,
Lammiin lammiif birmatuun yeroon isaa har’a.


Waldaan Gargaarsa Oromo – (ORA) – Oromia keessaa fi Damee Waldaa Gargaarsa Oromoo biyyoota adda addaa keessa jiran guyyaa yaamicha birmatnaa lammii waliin qopheessaa jiran.

Ilmaan Oromo biyya ambaa keessa jirtanis akka qooda irraa fudhattan kabajaa lammummaatiin yaamicha isiniif dhiheessaa jiru.

Qophiin kun toora Zoomiitiin, Mudde yookaan December 5 bara 2020 gaggeessama.

Keessummootni gargaarsa namoomaa biyya keessaa fi alaa irraa qooda ni fudhatu.

Medialeen Oromo adda addaas qophii kana irratti hirmaatuudhaan yaamicha kanaaf tumsa irraa eegamu ni gumaachu

Isin illee irraa hin hafinaa. Yaamicha birmatnaa lammiif deebii maluuf kennaa.

Guyyaan: Mudde (December) 5 bara 2020 – Akka sa’aa Washington DC
Sa’aa: Waaree booda sa’aa 2 irraa eegalee (2 pm DC time)
Toora: Zoom

Qindeessitoota Yaamicha Birmatnaa Lammii –
Waldaa Gargaarsa Oromo (ORA)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.