Yeroo adunyaan Coronavirusti dulu, Abiy Ahmed ammoo Oromoo irraati dulee

Yeroo adunyaan Coronavirusti dulu, Abiy Ahmed ammoo Oromoo irraati dulaa jira

File photo: Ethiopian notorious prisons are still the ‘home’ of Oromo

Awaash Bishooleetti Ilmaan Oroomoo addatti calalamanii waraana mootummaan Dararamaa jiru .

(SQ- Bitootessa 23/2020) Sabboontotni Ilmaan Oromoo yakka tokko malee Oromummaa isaaniif mootummaa Abbaa irreen wareegama ulfaataa kaffalaa jiru.

Mootummaan sabboontota Oromoo bakka hundarraa funaanee gara Awaash Bishoolee geessee dararaa kan jiru tahus torban kana keessa hidhamtoota hanga tokko dhibee Addunyaa yaaddessaa jiru COVID-19 sodaatee lakkisus addatti sabboontoni 83 ol tahan calalamanii hafanii bakka Awaash Bishoolee jedhamutti waraana mootummaatiin dararaa ulfaataan akka irra gahaa jiru odeessi Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo gahe ni dhugoomsa.

Akka gabaasaan SQBO gahe dhugoomsutti humni tikaa sabboontota isaan waliin jibba ykn walitti bu’insa dhuunfaa qabu calalee hanbisuun isaan dararaa jira.

Namootni addatti Awaash Bishooleetti hafanii dararamaa jiran Dhiira 78 fi Dhalaa 5 yoo tahan kan ammaaf Maqaa isaanii nu qaqqabe kana armaan gadiiti.

1, Dajanee Hamdaa Arsii lixaa Magaalaa shaashamannee
2, Gammachuu Caalii W/bahaa limmuu Galiilaa
3, Cimdeessaa Gonfaa W/bahaa
4, Ayyaanaa Mokonnin w/bahaa Giddaa Ayyaanaa
5, Gaaddisaa Baqqalaa W/bahaa Giddaa Ayyaanaa
6, Sintaayyoo Horroo Guduruu
7, Jabeessaa Hundumaa H/Guduruu Jimmaa Gannatii
8, Asgid (jaal Miiltoo) W/lixaa Najjoo
9, Nagayoo Gujii lixaa
10, Baayisaa Lammii W/bahaa Aanaa Saasiggaa
11, Gaaddisaa Kennasaa I/A/Boor magaalaa Mattuu 01
12, Abarraa Asaffaa Bunnoo Beddellee Aanaa Cooraa
13, Gammadaa Tashoomaa Sh/lixaa Aanaa Sayyoo
14, Abduubaa Diidaa Gujii Bahaa
15. Daani’el Taaddesaa I/A/Boor
16, Mahaammad Dhalatoo Arsii Bahaa
17, Tolasaa Tulluu Horroo Guduruu aanaa kombolchaa
18. Fayyisaa magaalaan Amboo 03
19, Hasan yusuuf Gujii lixaa
20, saafoyee Gujii lixaa
21, Roobaa jiloo Gujii lixaa Aanaa Malkaa sooddaa
22. Boshooree Duubaa Gujii lixaa Aanaa Malkaa sooddaa
23, Barisoo Haxasaa Gujii lixaa Aanaa Malkaa sooddaa
24, Dinqineesh yooseef Gujii Eddoo Shaakkiisoo
25, Gammachuu Dirribaa
26 Nugusuu Gammadaa Gujii lixaa
29, Xilahuun Mitikkuu Magaalaa Naqamtee
30, Nagaash Tafarii W/bahaa Giddaa Ayyaanaa
31, Obsee Tafarii W/lixaa Gullisoo
32, Saaraa Tarfaa W/lixaa Gullisoo
33, Lalisee Guddinaa W/bahaa Giddaa Ayyaanaa
34. Xilahuun yaadataa Horroo Guduruu
35, Mangistuu kan jedhamanidha.

Ilmaan Oromoo kunneenii fi kan biroon humna waraanaa mootummaan naannoo Awash Bishoolee jedhamutti darara hamaan irra gahaa akka jiru odeessi arganne ni ifoomsa.

Yeroo dhibeen #COVID-19 jedhamu Addunyaa yaaddessaa tahee biyyootni Addunyaa hidhamaa hidhuu miti kan hidhame lakkisaa jiranitti biyyi mootummaa Abbaa irreen bultu Ityoophiyaan ilmaan Oromoo qaqqaalii dararaa jira.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.