Featured Article

Maqaa hooggantoota fi qabsaa’ota sirna Woyyaaneen ukkaamfamani

Maqaa hooggantoota fi qabsaa’ota keenya sirna kanaan ukkaamfamanii dhabamsiifamanii 200 kunooti. Maqaa kana yeroo adda addaatti walitti qabeen kuusaa ture. Amma koreen dhimma hooggantoota keenya kanaa qoratee eessa akka jiran adda baasu hundeeffamuu waanan dhaga’eef hubannoo yoo qabaatame gaariidha jedheen… Read More »

የኦሮሞ የነፃነት ትግል ከየት ተነስቶ ወዴት እየሄደ ነው? ክፍል ሃያ ሁለት

የኦሮሞ የነፃነት ትግል ከየት ተነስቶ ወዴት እየሄደ ነው? – ትላንት የነበሩት፣ ዛሬ ያሉትና ወደፊት የሚኖሩት ፈተናዎች – ብርሃኑ ሁንዴ, Waxabajjii 21, 2018 ክፍል ሃያ ሁለት እንደሚታወቀው ቁቤ አፋን ኦሮሞ (Qubee Afaan Oromoo) የኦሮሞ ነፃነት ትግል ካስመዘገባቸው ድሎች ውስጥ ኣንዱ ብቻ… Read More »

Qabsoon Bilisummaa Oromoo eessaa ka’ee garamitti deemaa jira? Kuttaa 22ffaa

Qabsoon Bilisummaa Oromoo eessaa ka’ee garamitti deemaa jira? – Qormaatota kaleessaa, kan har’aa fi kan boruu – Berhanu Hundee, Waxabajjii 21, 2018 Kutaa Diigdamiilammaffaa Akkuma beekamu Qubeen Afaan Oromoo injifannoolee gurguddoo Qabsoon Bilisummaa Oromoo (QBOn) galmeesse keessaa isa tokko qofaa… Read More »

የኦሮሞ የነፃነት ትግል ከየት ተነስቶ ወዴት እየሄደ ነው? ክፍል ሃያ አንድ

የኦሮሞ የነፃነት ትግል ከየት ተነስቶ ወዴት እየሄደ ነው? – ትላንት የነበሩት፣ ዛሬ ያሉትና ወደፊት የሚኖሩት ፈተናዎች – ብርሃኑ ሁንዴ, Waxabajjii 20, 2018 ክፍል ሃያ አንድ ባለፈው ክፍል ፅሁፍ ውስጥ በኦሮሞ ነፃነት ግንባር (ኦነግ) ጎራ (camp) ለምን መለያየት እንደተፈጠረና በዚህ የተነሳ ድርጅቶች… Read More »

Qabsoon Bilisummaa Oromoo eessaa ka’ee garamitti deemaa jira? Kutaa 21ffaa

Qabsoon Bilisummaa Oromoo eessaa ka’ee garamitti deemaa jira? – Qormaatota kaleessaa, kan har’aa fi kan boruu – Berhanu Hundee, Waxabajjii 20, 2018 Kutaa Diigdamiitokkoffaa Barreeffama kutaa dabre keessatti mooraa Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) keessatti maaliif addaanbahinsi uumamaa akka as gahee… Read More »

Oromo Voice Radio (OVR) Broadcasts- 20 June 2018

Oromo Voice Radio (OVR) Broadcasts- 20 June 2018 Kun tamsaasa RSO Wiixata, Roobii fi Sambata karaa dambalii gabaabaa meetrebandii 16 ykn kiiloherzii 17850 Oromiyaatti darbuu dha. ========================================= Oromo Voice Radio (OVR) broadcasts to Oromia on Mondays, Wednesdays and Saturdays at… Read More »

USA’s “Soft” Coup In Ethiopia

USA’s “Soft” Coup In Ethiopia By Thomas C. Mountain, June 20, 2018 The USA has launched a “Soft Coup” in Ethiopia in an attempt to relieve growing revolutionary pressure from the Ethiopian people after 3 years of failed martial law… Read More »

SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Waxabajjii 20, 2018

SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Waxabajjii 20, 2018 SBO: Waxabajjii 20bara 2018. Oduu, Gabaasa Gumaacha WBOf Taasifame ilaallatuu fi Marii Gaazexeessota Oromoo Waliin Taasifame -Kutaa 4ffaa

Oromo Voice Radio (OVR) Broadcasts- 18 June 2018

Oromo Voice Radio (OVR) Broadcasts- 18 June 2018 Kun tamsaasa RSO Wiixata, Roobii fi Sambata karaa dambalii gabaabaa meetrebandii 16 ykn kiiloherzii 17850 Oromiyaatti darbuu dha. ========================================= Oromo Voice Radio (OVR) broadcasts to Oromia on Mondays, Wednesdays and Saturdays at… Read More »

Dararaa Gurra Namaatti Ulfaatu Dubbachuun Rakkisaa Dha. Dargaggoo Kaffiyaaloo Tafarraa

Dararaa Gurra Namaatti Ulfaatu Dubbachuun Rakkisaa Dha. Dargaggoo Kaffiyaaloo Tafarraa Jaallannee Gammadaatin, Waxabajjii 18, 2018 Gaaffii fi deebii gaggeeffame caqasaa. WAASHINGITAN, DIISII (VOA Afaan Oromoo) — Waxabajjii 15 bara 2018 ykn Jimaata darbe hidhamtoonni 304 mana hidhaa Qaallitti keessaa kan… Read More »

DAANDII EEGALLE IRRAA, HIN MAQINUU !!

DAANDII EEGALLE IRRAA, HIN MAQINUU !! SEENAA  Y.G (2005), Waxabajjii 18, 2018 Wayyaaneen harka isaatiin mormaa gadi of awwaaleera. Dhiheenya kana ibsi ejjannoo baafatan, eenyummaa isaanii gama hundaan jiru saaxileera. Siyaasi dantaa ofiif qofa nama fiigsuu, dhumni isaa kanuma. ofii… Read More »