Featured Article

Maqaa hooggantoota fi qabsaa’ota sirna Woyyaaneen ukkaamfamani

Maqaa hooggantoota fi qabsaa’ota keenya sirna kanaan ukkaamfamanii dhabamsiifamanii 200 kunooti. Maqaa kana yeroo adda addaatti walitti qabeen kuusaa ture. Amma koreen dhimma hooggantoota keenya kanaa qoratee eessa akka jiran adda baasu hundeeffamuu waanan dhaga’eef hubannoo yoo qabaatame gaariidha jedheen… Read More »

Meet the Ethiopian Boy Whose Rare Startling Blue Eyes Make Him Absolutely Unique

Meet the Ethiopian Boy Whose Rare Startling Blue Eyes Make Him Absolutely Unique By Daksha Devnani and Simone Jonker, May 25, 2019 (The Epoch Times) — This is the story of a young boy in Ethiopia. The color of his… Read More »

WBO Dinagdeen Deggeruun Fardii Dha!

WBO Dinagdeen Deggeruun Fardii Dha! Via Tulluu Hiyyeessaa, Caamsaa 25, 2019 WBO amma guddatee bobbaa isaa bal’ifatee socho’aa jira. Humni WBO magaalaa fi baadiyaa irraa QEERROO fi QARREEN heddumminaan itti dabalamuu fi Oromooti RIB fi humna Poolisii Oromiyaa adda addaa… Read More »

የኦሮሞ የነፃነት ትግል (ኦነት) ከየት ተነስቶ ወዴት እየሄደ ነው? ሁለተኛ ዙር፥ ክፍል አራት

የኦሮሞ የነፃነት ትግል (ኦነት) ከየት ተነስቶ ወዴት እየሄደ ነው? ሁለተኛ ዙር፥ ክፍል አራት ብርሃኑ ሁንዴ, Caamsaa 24, 2019 በሁለተኛ ዙር ክፍል ሶስት ፅሁፍ ውስጥ የኦነት ፀር የሆኑት ኃይሎች የምጠቀሙበትን ስልቶችና ከኦሮሞ ጎራ የምያገኙትን አጋሪነት በሚመለከት አንዳንድ ጉዳዮችን አቅርቤ ነበር። እንደዚሁም… Read More »

Qabsoon Bilisummaa Oromoo eessaa ka’ee garamitti deemaa jira? MARSAA LAMMAFFAA – Kutaa Afraffaa

Qabsoon Bilisummaa Oromoo eessaa ka’ee garamitti deemaa jira? MARSAA LAMMAFFAA – Kutaa Afraffaa Berhanu Hundee, Caamsaa 24, 2019 Barreeffama kutaa sadaffaa keessatti tooftaalee humnootni farra – Qabsoo Bilisummaa Oromoo (QBO) ittifayyadamaa jirani fi gargaarsa isaan mooraa Oromootii argatan laalchhisee waan… Read More »

OPDOn Weerara Ijibbaataa fi isa Dhumaa Oromoo fi WBO irratti Deemsaa jirti

OPDOn Weerara Ijibbaataa fi isa Dhumaa Oromoo fi WBO irratti Deemsaa jirti Caamsaa 24/2019 – Via Waliif Birmanna Fincila Maayii Garbummaa FMG Irraa Aggaammii diinaa fi farraa Oromoo irree WBOn deebisna! Akkuma dhihoo kana karooraa fi sagantaa ministerri waraanaa Obbo Lammaa Magarsaa ajajoota… Read More »

Borana Night Agarsisa Aadaa Oromoo borana Gamme Nariobi 2019; Borana Songs

Borana Night Agarsisa Aadaa Oromoo borana Gamme Nariobi 2019; Borana Songs      

Seife Nebelbal Moving Home to Operate FM Radio

Seife Nebelbal Moving Home to Operate FM Radio Click here support Seife Considering or visualizing the size of the population, the Oromo people are underserved with media. There are few TV stations to cover the larger parts of the countryside.… Read More »

Magaala Maqalee Immoo Tulluu Walalitu Lammaa fi Abiyii Itti Dhiyaata?

Magaala Maqalee Immoo Tulluu Walalitu Lammaa fi Abiyii Itti Dhiyaata? Damee Boruu: Caamsaa 22, 2019 Mootonni Impaayeera Itoophiyaa dhufaa darban imaamatni guddaan wal irraa dhalaan uummata kijibuu fi doorsisuun isaa duraa itti. Waan baayyee na gaddisiisu hiriyoota kan carabee fixe… Read More »