Featured Article

Maqaa hooggantoota fi qabsaa’ota sirna Woyyaaneen ukkaamfamani

Maqaa hooggantoota fi qabsaa’ota keenya sirna kanaan ukkaamfamanii dhabamsiifamanii 200 kunooti. Maqaa kana yeroo adda addaatti walitti qabeen kuusaa ture. Amma koreen dhimma hooggantoota keenya kanaa qoratee eessa akka jiran adda baasu hundeeffamuu waanan dhaga’eef hubannoo yoo qabaatame gaariidha jedheen… Read More »

ነፍጠኞች ለምንድነው የኦሮሞ ጉዳይ ውስጥ ጣልቃ ገብተው ዘመቻ የምከፍቱብን?

ነፍጠኞች ለምንድነው የኦሮሞ ጉዳይ ውስጥ ጣልቃ ገብተው ዘመቻ የምከፍቱብን?  ብርሃኑ ሁንዴ, Adooleessa 17, 2019 ከጥቂት ቀናት በፊት“የነፍጠኞች በኦሮሞ ማንነት ላይ ያላቸው ጥላቻ አሁንስ ከወሰን አላለፈም?” በሚል ጥያቄያዊ ርዕስ አንድ አጭር ፅሁፍ አቅርቤ ነበር። በዚያ ፅሁፍ ውስጥ ለነዚህ ሰዎች ትዕብትና ንቀት… Read More »

Qophii Sagalee Irbuu, Adooleessa 17, 2019

Qophii Sagalee Irbuu, Adooleessa 17, 2019 Nageenyi badhaadhaa dhaggeeffatoota “Qophii Sagalee Irbuu” sababaa ammatti ibsuu hin barbaanneen, qophiin kun torban tokkof irra utaaluu isaaf nu ofkalchaa jechaa ka har’aaf qondeessineetti isin ceesifnaa. Dhaggeeffadhaatii walumaaf dabarsaa GALATOOMAA ! HORAA BULAA !!… Read More »

The feuding EPRDF sisters signaling the ultimate end of an era: The final demise of the EPRDF and the making of a Real Change in Ethiopia

The feuding EPRDF sisters signaling the ultimate end of an era: The final demise of the EPRDF and the making of a Real Change in Ethiopia By  Raggaasaa Oljirraa, July 17, 2019 The euphoria of change in the aftermath of… Read More »

የነፍጠኞች በኦሮሞ ማንነት ላይ ያላቸው ጥላቻ አሁንስ ከወሰን አላለፈም??

የነፍጠኞች በኦሮሞ ማንነት ላይ ያላቸው ጥላቻ አሁንስ ከወሰን አላለፈም?? ብርሃኑ ሁንዴ , Adooleessa 16, 2019 የነፍጠኛ ልጆችና የልጅ ልጆች ለኦሮሞ ያለቸው ንቀት አሁንስ ከወሰን ያለፈ ይመስላል። ስሰድቡን፣ ስረግሙን፣ የኦሮሞን ሕዝብ ስም ስያጠፉ ዝም ሲባሉ፣ የኦሮሞን ቻይነትና ሆደ ሰፊነትን እንደ ሞኝነት… Read More »

Ethiopian Returnees Recall Harrowing Irregular Migration Ordeals

Ethiopian Returnees Recall Harrowing Irregular Migration Ordeals Report from International Organization for Migration, July 16, 2019 The returnees are among a large group of Ethiopian migrants from Yemen who have been taken home as part of an International Organization for… Read More »

Colonel Mengistu Hailemariam’s advisers second chance under Dr. Abiy is failing again

Colonel Mengistu Hailemariam’s advisers second chance under Dr. Abiy is failing again By Bariiso Saaddoo, July 16, 2019 Successful leaders across history depended on the people they surround themselves as advisers or confidants. The people that surround a leader also… Read More »

የሲዳማ ሕዝብ የራስን ዕድል በራስ የመወሰን መብቱን ተጠቅሞ የሚወስደዉን ማንኛዉንም ዉሳኔ የኦሮሞ ነፃነት ግንባር ያከብራል

የሲዳማ ሕዝብ የራስን ዕድል በራስ የመወሰን መብቱን ተጠቅሞ የሚወስደዉን ማንኛዉንም ዉሳኔ የኦሮሞ ነፃነት ግንባር ያከብራል (የኦነግ መግለጫ – ሓምሌ 08, 2011 ዓም) የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ-መንግስት አንቀጽ 39 ንዑስ አንቀጽ 3 ማንኛዉም የኢትዮጵያ ብሔር፣ ብሔረ-ሰብ፣ ሕዝብ ራሱን የማስተዳደር ሙሉ… Read More »

RSWO | Marii Hoogganaa WBO Konyaa Kaaba-Lixa Shaggar waliin Taasifne

RSWO | Marii Hoogganaa WBO Konyaa Kaaba-Lixa Shaggar waliin Taasifne RSWO | Marii Hoogganaa WBO Konyaa Kaaba-Lixa Shaggar waliin Taasifne | Dararaa Hamaa Poolisootaafi RIX’n Oromoota Giddu-gala Oromiyaa irra’tti Raawwatamaa jiru RSWO – Adoolessa 14, 2019: Marii Hoogganaa WBO Konyaa… Read More »

ONN – Atakaaroon TPLF fi ADP Waa’ee EPRDF, Waa’ee Jijjiiramaa fi Egeree Biyyattii

ONN LIVE – Atakaaroon TPLF fi ADP Waa’ee EPRDF, Waa’ee Jijjiiramaa fi Egeree Biyyattii ONN LIVE – Atakaaroon TPLF fi ADP Waa’ee EPRDF, Waa’ee Jijjiiramaa fi Egeree Biyyattii Maal Agarsiisa Laataa?Maree – Obbo Kumsaa Buraayyuu (Hayyuu Polotikaa) Waliin ONN LIVE… Read More »

Dorgommii Daayimand Liigii: Atileet Siifan Haasan maayilii tokkoon riikardii addunyaa cabsite

Dorgommii Daayimand Liigii: Atileet Siifan Haasan maayilii tokkoon riikardii addunyaa cabsite (BBC) — Atileet Siifan Haasan fiigicha fageenya maayilii tokkoon riikardii addunyaa waggoota 23’f ture cabsite. Atileetin dhalootaan Itoophiyaa garuu biyya Neezarlaandiif fiigaa jirtu Siifan, dorgommii daayimand liigii Monaakootti dorgomame… Read More »

የኦሮሞ የነፃነት ትግል (ኦነት) ከየት ተነስቶ ወዴት እየሄደ ነው?  ሁለተኛ ዙር፥ ቁጥር ዘጠኝ

የኦሮሞ የነፃነት ትግል (ኦነት) ከየት ተነስቶ ወዴት እየሄደ ነው?  ሁለተኛ ዙር፥ ቁጥር ዘጠኝ ብርሃኑ ሁንዴ, Adooleessa 12, 2019 በሁለተኛ ዙር ቁጥር ስምንት ፅሁፍ ውስጥ የተሞከረውን መፈንቅለ መንግስት በሚመለከት ከዚህ ሙከራ በኋላ ምን ሊደረግ እንደሆነ፤ እንደዚሁም በኦሮሞ ብሔርተኝነትና በአማራ ብሔርተኝነት መካከል… Read More »

“Hanga hidhaaf ajjeechaan nama tokkotti gallee hafnuttuu qabsoo itti fufna haamileen keenya hincabu” jedhu Barreessaan ABO

“Hanga hidhaaf ajjeechaan nama tokkotti gallee hafnuttuu qabsoo itti fufna haamileen keenya hincabu” jedhu Barreessaan Adda Bilisummaa Oromoo ABO kan godina Wallagga Bahaa [SQ, Adooleessa 12,2019] Halkan edaa jechuun Adooleessa 11,2019 waajjirri Adda Bilisummaa Oromoo ABO kan Lixa Oromiyaa Godina… Read More »