Ergamni OPDO Sab-Boonummaa Oromoo Bal’eessuuf Uummata Oromoo Dogongorsuudha:

Damee Boruu tiin | 10/30/2019 OPDOn erga uumamtee kaaftee kan itti himamaa fi ittiin qaramaa dhufte akka sab boonummaa Oromoo balleessituu dha. Lapheen ishee, sammuun ishee, yaadnii fi yaaddoon ishee rakkinni Impaayeera Itoophiyaa sab boonnummaa Oromoo akka tahetti beekti.  Har’a… Read More »

አሃዳዊነትን ማውገዝ ጨፍላቂነት መቃወም እንጂ አንድነትን ማጥላላት አይደለም! – ክፍል –2

ዮሴፍ ሙሉጌታ ባባ (PH.D.) ክፍል –2 የመደመር ‹‹ፍልስፍና›› እንደ ገዳፊነት ! (Ethiopianism_as_Reductionism) መደመር ወይም አንድነት እጅግ መልካም ነው፣ ግና አንድነት (መደመር) ማለት አንድ ዓይነት መሆን አይደለም! ብዝሃነት ማንም ሰው ልክደው የማይችለው የተፈጥሮ ሕግ ነው። የተለያዩ የባሕል ልዩነቶች መኖራቸው በራሳቸው ችግር… Read More »

SNLF Press Statement: A Birth of the ‘Sidama National Regional State’ after Tomorrow’s Referendum Inevitably Materializes. 

November 19, 2019 Press Statement by the Sidama Nation Liberation Front (SNLF) Dear Sidama Nation, Your sons and daughters were repeatedly executed by the security and army of successive Ethiopian rulers whilst seeking justice, equality and freedom that denied to… Read More »

Ibsa ABO: Furmaatni Rakkoo Barattoota Oromoo Shaffisuu Qaba!

Furmaatni Rakkoo Barattoota Oromoo Shaffisuu Qaba ! (Ibsa ABO – Sadaasa 21, 2019) Sadaasa 09, 2019 rakkina barattoota Oromoo manneen barnootaa ol’aanoo bulchiinsa Mootummaa Naannoo Amaaraa keessatti barachaa jiran irra gahaa jiru ilaalchisuudhaan ibsa baasuun keenya ni yaadatama. (http://oromoliberationfront.org/aforomo/2019/11/19/tiruun-bubbulte-lafee-taati/) Haa… Read More »

Qabsoon Keenya Bilisummaa Oromoo fi Walabummaa Oromiyaatiin Golobamuu Qaba!

Kutaa 4ffaa  | Sadaasa 19, 2019 Ayyaanaa Goobanaa fi Caalaa Hayiluu. Akeeki fi muldhanni keenya biyya Walaboomtee fi ummata bilisoome qabaachuu dha. Dhugaa Oromoon qabuu fi afaan-faajjii adeemaa jiru. Akka nama dhuunfaa tokkoottis tahee hawaasaa bal’aatti sabni Oromoo sirna gabrummaa… Read More »

RSWO: Wal-fakkeenya Impaayera Xoophiyaa ammaa fi Yugozlaviyaa durii gidduu jiru; Marii Prof. Asaffaa Jaallataa waliin taasisne.

Onkoloolessa 29, 2019 RSWO: Wal-fakkeenya Impaayera Xoophiyaa ammaafi Yuugozlaaviyaa durii gidduu jiru, akkasumas, hireen Xoophiyaa eeggatu hiree Yuugozlaaviyaa durii mudate ta’uu ilaalchisuun; Marii hayyuu Oromoo Prof. Asaffaa Jaallataa waliin taasisne.    

TEN P0INTS WHY FINFINNEE IS OROMO CITY

TEN POINTS WHY FINFINNEE IS OROMO CITY BY Worku Gadissa, October 29, 1019 Note: Sheger is another name for Finfinnee and both name are used in this article. We are all aware of present highly charged claim and the conspiracy… Read More »

የመደመር ፍልስፍና እንደ ገዳፊነት   ! (Ethiopiansism as Reductionism)

የመደመር ፍልስፍና እንደ ገዳፊነት   ! (Ethiopiansism as Reductionism) Dr. Yoseph Mulugeta Baba, Onkoloolessa 28, 2019 የኢትዮጵያ ፖለቲካዊና ማኅበራዊ ቀውስ መፍታት የሚቻለው በመደመር ፍልስፍናዊ አስተሳሰብ ሳይሆን የጋራ ግብ አልያም የዓላማ አንድነት ሲኖር ነው። የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ‹‹በመጨፍለቅ›› የሚመጣ ሀገራዊ ለውጥና… Read More »

Qabsoo keenya taakkuun tokko hafe galmaan geenya, Kutaa 3ffa

Qabsoo keenya taakkuun tokko hafe galmaan geenya, Kutaa 3ffa Ayyaanaa Gobaanaa fi Caalaa Hayiluu. Akkuma yaadannuuf jecha:  Barruu keenya kutaa 2ffaa keessatti rakkoolee gufuu qabsoo ilmaan saba keenya itti wareegamaa lubbuu kumaataamaan itti baasan galma isaa gahuu hanqisan sababoota hedduu… Read More »

The Statement of the Office of the Prime Minister on the Recent Unrest in Oromia: Few Points of Concern

The Statement of the Office of the Prime Minister on the Recent Unrest in Oromia: Few Points of Concern Jabessa Gurmessa,  Finfinne, Oromiya, 27, 10, 2019 The fact that the Prime Minister kept quiet despite the gravity of the problem… Read More »