Featured Article

Waamicha Kabaja Guyyaa Gootota Oromoo, Washington, DC, Dilbata, Ebla 21, 2019

Konyaan ABO, Washington, DC Guyyaa Gootota Oromoo bara kanaa kabajauuf qophii isaa xumuree jira. Akkuma kanaan, Dilbata Ebla 21, 2019 guyyaa keessaa sa’aa 3:00w.b./pm irraa eegalee sagantaa geggeessuun hawaasa Otromoo naannoo DMV jiran waliin ayyaneffachuuf karoorfatee jira. Kanaaf, guyyaa kanatti… Read More »

Featured Article

Maqaa hooggantoota fi qabsaa’ota sirna Woyyaaneen ukkaamfamani

Maqaa hooggantoota fi qabsaa’ota keenya sirna kanaan ukkaamfamanii dhabamsiifamanii 200 kunooti. Maqaa kana yeroo adda addaatti walitti qabeen kuusaa ture. Amma koreen dhimma hooggantoota keenya kanaa qoratee eessa akka jiran adda baasu hundeeffamuu waanan dhaga’eef hubannoo yoo qabaatame gaariidha jedheen… Read More »

SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Ebla 19, 2019

SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Ebla 19, 2019 SBO Ebla 19, 2019. Oduu fi Haasaa Hayyu-Duree ABO Jaal Daawud Ibsaa GGO magaalaa Ambotti kabajame irratti dubbatan

Culture News: First Ever Catwalk Showcasing Oromo Traditional Clothes, Accessories Due Tomorrow

Culture News: First Ever Catwalk Showcasing Oromo Traditional Clothes, Accessories Due Tomorrow Hayalnesh Gezahegn, April 19, 2019 Addis Abeba (Addis Standard) – The first ever fashion show featuring Oromo traditional clothes and accessories is due to be held on Saturday… Read More »

Becoming an OLF-WBO (Miseensa ABO-WBO Ta’uu)

Becoming an OLF – WBO (Miseensa ABO – WBO Ta’uu) By Bedassa Tadesse, April 19, 2019 Many people often ask, how did the OLF develop so many supporters/ members. While the answer to that question is best given by someone… Read More »

Heavy gunfire erupts inside Jijiga

Heavy gunfire erupts inside Jijiga. There is heavy gunfire inside Jijiga. This happened after the government deployed armed Liyu police forces to disperse peaceful demonstration by former members of ONLF. The rebels has been complaining that they haven’t been paid… Read More »

Wallo (Amhara region) keessatti kan Oromoo dha dubbate hundu ‘ABO’ dha

Wallo (Amhara region) keessatti kan Oromoo dha dubbate hundu ‘ABO’ dha Mee kana ilaalaa, kan haqa isaatiif dubbate hundinu ABO dha. Kuni kan ta’e Wallooti  Kanaa gaditi kan argamu kana warraa Amaaratu katabe. Gubaa kanatti kan dubataa jiru ABO… Read More »

Shirri Ummata Walitti Buusuuf Xaxamu Dhaabbachuu Qaba !

Shirri Ummata Walitti Buusuuf Xaxamu Dhaabbachuu Qaba ! (Ijoo Dubbii ABO – Ebla 19, 2019) Maddi ykn. sababni isaa hanga ammaatti qulqullaawee beekamuu baatus magaalaa Finfinnee keessatti ijoolleen mana barumsaa Jeneraal Waaqoo Guutuu keessatti baratan hedduun guyyaa kaleessaa (Ebla 18,… Read More »

Iiziin Jimma gana baadiyaa waggaa tokko jiraatteetti Afaan Oromoo sirriitti dandeesse

Iiziin Jimma gana baadiyaa waggaa tokko jiraatteetti Afaan Oromoo sirriitti dandeesse. (BBC Afaan Oromoo) — Iizii Muulensi jedhamti. Hojii tola-ooltummaadhaaf karaa Piiskoorpsiin kan Ameerikaa irraa dhufte. Godina Jimmaa Aanaa Limmuu Kossaa ganda Ciimmee jedhantu keessa waggaa tokkoof jiraatteetti. -Hospitaala Beetel:… Read More »

የኦሮሞ የነፃነት ትግል (ኦነት) ከየት ተነስቶ ወዴት እየሄደ ነው? ክፍል ሁለት

የኦሮሞ የነፃነት ትግል (ኦነት) ከየት ተነስቶ ወዴት እየሄደ ነው? ሁለተኛ ዙር፥ ክፍል ሁለት ብርሃኑ ሁንዴ, Ebla 18, 2019 በሁለተኛ ዙር ክፍል አንድ ፅሁፍ ውስጥ ለውጥ መጣ እንጂ የኦሮሞ የነፃነት ትግል (ኦነት) ከግቡ አንዳልደረሰ፤ በዚህ በመጣው ለውጥ ውስጥ የኦሮሞ ጥያቄዎች መልስ… Read More »

Qabsoon Bilisummaa Oromoo eessaa ka’ee garamitti deemaa jira?

Qabsoon Bilisummaa Oromoo eessaa ka’ee garamitti deemaa jira? – MARSAA LAMMAFFAA – Kutaa Lammaffaa – Berhanu Hundee, Ebla 18, 2019 Barreeffama marsaa lammaffaa kutaa tokkoffaa keessatti jijjiiramni ni dhufe malee Qabsoon Bilisummaa Oromoo (QBOn) galii isaa akka hin gahin; jijjiirama… Read More »

Furmaatni Tokkichi Rakkina Impaayera Ioophiyaa Furaa 39 (Article 39) Karaa Nagaa Hojii Irraa Akka Oolu Gochuu Qofa!

Furmaatni Tokkichi Rakkina Impaayera Ioophiyaa Furaa 39 (Article 39) Karaa Nagaa Hojii Irraa Akka Oolu Gochuu Qofa! Damee Boruutin, Ebla 18, 2019 Rakkinni har’a Impaayera Itoophiyaa keessatti mumul’achaa jiru gara dhumaatii fi gaagama’ama dhuma hin qabnee akka ce’aa jiru wal… Read More »